Eerste indruk Ecologische Quickscan

Om een eerste indruk te krijgen van de beschermde natuurwaarden rond uw project en bij de uitvoering ervan heeft adviesbureau Eceau onderstaande test ontwikkeld. Ecologie kan nog wel eens verrassend uitpakken bij ruimtelijke ontwikkelingen. Middels deze test krijgt u een globale indruk van wat u kunt verwachten bij ecologisch onderzoek zonder dat het u geld kost.

Op deze pagina geeft u een globale indruk van de locatie en kunt u de eventuele bebouwing omschrijven.
Op de tweede pagina de aanwezige groenstructuren en vervolgens op de derde pagina kunt u de wateren en sloten omschrijven.