Categorieën conform de Wet natuurbescherming voor alle provincies m.u.v. Limburg

categorie 1: Jaarrond gebruikte nesten (steenuil)
categorie 2: Zeer honkvaste koloniebroeders of afhankelijk bebouwing
categorie 3: Zeer honkvaste broeders of afhankelijk bebouwing (geen kolonie)
categorie 4: Vogels die ieder jaar terugkeren naar specifiek nest
categorie 5: Honkvaste broeders, maar voldoende flexibel

Lijst van vogelsoorten ingedeeld in categorie 1 t/m 4 volgens de Wet natuurbescherming
Categorie 1Categorie 2Categorie 3Categorie 4
SteenuilGierzwaluwGrote gele kwikstaartBoomvalk
HuismusKerkuilBuizerd
RoekOehoeHavik
OoievaarRansuil
SlechtvalkSperwer
Wespendief
Zwarte wouw
Lijst van vogelsoorten ingedeeld in categorie 5 volgens de Wet natuurbescherming
Categorie 5    
Blauwe reigerDraaihalsGrote bonte spechtKortsnavelboomkruiperTorenvalk
BoerenzwaluwEidereendHopOeverzwaluwZeearend
Bonte vliegenvangerEksterHuiszwaluwPimpelmeesZwarte kraai
BoomkleverGekraagde roodstaartIJsvogelRaafZwarte mees
BoomkruiperGlanskopKleine bonte spechtRuigpootuilZwarte roodstaart
BosuilGrauwe vliegenvangerKleine vliegenvangerSpreeuwZwarte specht
BrilduikerGroene spechtKoolmeesTapuit