Bij een bomeninventarisatie zijn diverse schietwilgen opgemeten en op kwaliteit beoordeeld

Indien er bij een ontwikkeling bomen gekapt, gerooid, geveld of anderszins ingrijpend aangetast worden dient meestal een omgevingsvergunning aangevraagd te worden. In veel gemeenten is opgenomen dat tot een bepaalde stamomtrek of diameter vergunningsvrij gewerkt mag worden, dan voldoet een melding vaak. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de betreffende gemeente is opgenomen welke eisen er gesteld worden en wanneer een kap vergunningvrij kan verlopen. Bij de bomeninventarisatie worden de betreffende bomen van het projectgebied opgemeten (omtrek/diameter), gedetermineerd, beoordeeld op vitaliteit, status (monumentaal) en wordt het voornemen getoetst aan de APV om te bepalen of een omgevingsvergunning benodigd is, een meldingsplicht voldoende s of er vrij gewerkt mag worden.